Ngày đăng : 02/08/2016 Tình hình xét tuyển cao đẳng đợt 1 năm 2016
Ngày đăng : 25/07/2016 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2
Ngày đăng : 22/07/2016  Sáng ngày 21/7/2016, tạị Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tổ chức làm thủ tục thi cho kì thì năng khiếu đợt 1 năm 2016.
Ngày đăng : 21/07/2016
Ngày đăng : 29/09/2015