Danh sách thí sinh trúng tuyển CĐCQ 2016 đợt xét tuyển nguyện vọng 1

Được viết : 16/08/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2016

Số: 760 /TB-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2016THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy 2016 đợt 1


1.Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm thi PTTH Quốc gia 2016

Tải về tại đây:


Xem trực tiếp:


2.Danh sách thí sinh trúng tuyển theo xét học bạ PTTH 2016
a


Admin

Tags: