Lịch thi năng khiếu đợt một

Được viết : 21/07/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2016

LỊCH THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1

I. BUỔI LÀM THỦ TỤC DỰ THI

8h30 sáng ngày 21/7/2016:

Thí sinh tập trung tại Hội trường Đa chức năng để làm thủ tục dự thi

II. TỔ HỢP M00: Môn Đọc, kể diễn cảm và Hát

Thời gian

Thí sinh

Sáng 22/7/2016

Thí sinh thuộc các danh sách từ số 1 đến số 8

7h30: Thí sinh có mặt tại Phòng chờ ĐCN

Chiều 22/7/2016

Thí sinh thuộc các danh sách từ số 9 đến số 16

13h30: Thí sinh có mặt tại Phòng chờ ĐCN

 

III. TỔ HỢP N00:

Thời gian

Môn thi

Sáng 23/7/2016

Thanh nhạc, Thẩm âm-Tiết tấu

7h30: Thí sinh có mặt tại Bàn thi

 

IV. TỔ HỢP H00:

Thời gian

Môn thi

Sáng 23/7/2016

Hình họa

6h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi

Chiều 23/7/2016

Bố cục, Trang trí

13h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi

Admin

Tags: