UPDATE Xét tuyển nguyện vọng 1 theo điểm PTTH Quốc gia năm 2016

Được viết : 02/08/2016

Xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành thuộc trường Cao đẳng Sư phạm trung ương. Update liên tục.


Danh sách thí sinh nộp đơn xét tuyển vào các mã ngành trường Cao đẳng sư phạm trung ương tính đến ngày 01/08/2016


Ngày xét tuyển thứ 2: 02/08//2016
Ngày xét tuyển thứ 3: 03/08//2016
Ngày xét tuyển thứ 4: 04/08//2016
Ngày xét tuyển thứ 5: 05/08//2016
Ngày xét tuyển thứ 6: 06/08//2016
Ngày xét tuyển đến ngày 09/08//2016

Ngày xét tuyển đến ngày 10/08//2016


Admin

Tags: