Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2015

Được viết : 28/10/2015

Nguồn: CDSPTW


Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn GD Việt Nam và sự
chỉ đạo của Đảng ủy trường,ngày 27/10/2015 Ban Giám hiệu Ban Chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2015 – 2016.Về dự Hội nghị có Tiến sỹ Phạm Văn Thanh – Phó chủ tịch Công Đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Dực – chuyên viên Ban Chính sách pháp luật, Công Đoàn Giáo dục Việt Nam.  

          Về phía trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Hội nghị có sự hiện diện của NGƯT. TS Đặng Lộc Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Đỗ Thị Minh Chính - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn, Phó hiệu trưởng, TS. Nguyễn Huy Đức - Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng; Ths. Nguyễn Cẩm Yến – Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB; các đồng chí trong Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn TN, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm, các trường MNTH trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.


Thay mặt đoàn chủ tịch, NGƯT. TS Đặng Lộc Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2014-2015. Báo cáo nêu bật những thành tích mà tập thể cán bộ viên chức Nhà trường đã đạt được trong năm học qua các mặt: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyển sinh đào tạo, công tác quản lí HSSV; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác Tài chính và xây dựng cơ sở vật chất; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục; hoạt động của các trung tâm và các trường MNTH; công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ và công tác đoàn thể của Nhà trường...

           Báo cáo cũng đã nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 với các chỉ tiêu phấn đấu ngắn hạn và lâu dài cho các giai đoạn tiếp theo nhằm định hướng chiến lược phát triển Nhà trường, trong đó nhấn mạnh và kêu gọi toàn thể Cán bộ Viên chức nỗ lực, đem hết trí tuệ và tâm huyết thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

           TS. Đỗ Minh Chính – Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng hợp ý kiến bổ sung tại Hội nghị viên chức cấp cơ sở. Tất cả các ý kiến góp ý đều có tính xây dựng cao sẽ được bổ sung vào báo cáo, phương hướng và kiến nghị, đề xuất trong năm học tới. Ý kiến từ Hội nghị cấp cơ sở đã giúp Nhà trường cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn hoạt động thực tiễn ở các đơn vị, từ đó định hướng xây dựng các kế hoạch vĩ mô và vi mô tiếp theo.

         Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Trưởng phòng KHTC báo cáo công khai Công tác tài chính trong năm học 2014 – 2015 của Nhà trường trước Hội nghị.

          Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận cũng như các ý kiến đóng góp trực tiếp cho Báo cáo tổng kết và các hoạt động của các cá nhân và tập thể trực thuộc Nhà trường; thay mặt Nhà trường, NGƯT. TS Đặng Lộc Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã giải đáp các thắc mắc từ cơ sở, thẳng thắn phê và tự phê rút kinh nghiệm để Nhà trường có thể hoạt động và vận hành tốt hơn trong thời gian tới.


Về tham dự, chỉ đạo và phát biểu tại Hội nghị, TS. Phạm Văn Thanh – Phó chủ tịch Công Đoàn Giáo dục Việt Nam đã biểu dương những cố gắng và những kết quả đạt được với những chương trình hoạt động hiệu quả của Nhà trường và Công đoàn trường CĐSPTƯ trong những năm qua. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể sư phạm Nhà trường đã góp phần to lớn vào việc tạo nên những thành công nổi bật trong những năm học vừa qua và đặc biệt là năm học 2014 – 2015.Bên cạnh đó, đồng chí cũng có những chỉ đạo sâu sát cho Nhà trường trong thời gian tới và bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tập thể BGH, BCH Công Đoàn, sự ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức toàn trường, hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới tiếp tục có nhiều khởi sắc và thành công hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng người lao động trong Nhà trường và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.


Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Vũ Đức Thông – Trưởng Ban trình bày Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015 và kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2017. Trong nhiệm kì 2013 – 2015, Ban thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và để tiếp tục đảm bảo việc thực hiện đúng Qui chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017, kết quả các đồng chí có tên sau đã trúng cử vào Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân – Khoa Giáo Dục Mầm Non
  2. Đ/c Vũ Đức Thông – Khoa Công nghệ thông tin
  3. Đ/c Phạm Trần Hồng Hà – Khoa Cơ bản
  4. Đ/c Phạm Thị Tam – Trường MNTH Hoa Thủy Tiên
  5. Đ/c Phạm Tiến Thành – Phòng Hành chính Tổng hợp

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS. Đỗ Thị Minh Chính đã lấy biểu quyết về các chỉ tiêu và toàn thể Cán bộ Viên chức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. TS. Đỗ Thị Minh Chính - Chủ tịch Công đoàn, thay mặt BCH Công đoàn Nhà trường, đã phát động thi đua trong toàn trường, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt các tiêu chí thi đua đã đặt ra.

          Sau hơn 5 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương với sự đồng thuận cao, nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua, Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2015 – 2016 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu; hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thi đua của BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và HSSV toàn trường.

          Hội nghị bế mạc vào hồi 12h30 phút cùng ngày với 100% ý kiến nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị./.


 


Admin

Tags: