Hướng dẫn đăng nhập hệ thống quản lý sinh viên

Được viết : 29/09/2015

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

      Học sinh, sinh viên khi nhập học tại trường Cao đẳng sư phạm Trung ương đều được cấp tài khoản trên hệ thống quản lý sinh viên. Tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu được cấp lần đầu trên biên lai thu phí và hồ sơ (nhận được khi nhập học, phần cuối của trang giấy). Trang quản lý sinh viên có thể đăng nhập tại trang: quanlysinhvien

      Tuy nhiên, khi đăng nhập theo địa chỉ trên, do lỗi máy chủ cấp phát DNS, một số máy tính không đến đúng trang của Trường mà trỏ tới một trang web quản lý khác như hình dưới đây:

 

      Để khắc phục vấn đề này, sinh viên cần làm các bước sau:

      Bước 1:Tải file theo đường dẫn sau đây về máy tính: link tải file hosts

      Bước 2: Mở Windows Explorer, tìm đến ổ C, thư mục Windows, chọn thư mục System32, chọn tiếp thư mục Drivers, vào thư mục etc

      Đường dẫn cụ thể: C:\windows\system32\drivers\etc như hình dưới, sẽ nhìn thấy file mang tên hosts


    Bước 3: Có thể chọn một trong hai cách sau:

              Cách 1: Mở file hosts bằng phần mềm Notepad, tìm đến cuối file và bổ sung thêm 3 dòng sau:

                              117.4.5.5 sv.cdsptw.edu.vn
                              117.4.5.5 www.sv.cdsptw.edu.vn
                              117.4.5.5 http://www.sv.cdsptw.edu.vn

                       Đóng file hosts lại, chọn Yes khi được hỏi có lưu file hay không.

                       Nếu không có file hosts sẵn như trên, làm theo cách 2.

              Cách 2: copy file đã tải về ở bước 1 thay thế cho file cũ trên máy tính.

    Bước 4: Vào sv.cdsptw.edu.vn bằng trình duyệt Internet (nên dùng Google Chrome để có hiển thị chính xác), màn hình đăng nhập sẽ giống như hình dưới đây:

      Chú ý đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của mình!

Admin

Tags: