Thông báo tuyển sinh năng khiếu đợt 3 Cao đẳng chính quy 2015

Được viết : 02/09/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2015

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01  tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu đợt 3 năm 2015 

 

    Căn cứ Qui chế Thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 40/2015-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 03 năm 2015 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

    Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu đợt 3 phục vụ cho xét tuyển cao đẳng hệ chính qui năm 2015 như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2015, vào các ngành xét tuyển theo tổ hợp M00, N00, H00.

2. Các môn thi tuyển:

Stt

Tổ hợp

Môn thi năng khiếu

Ghi chú

1

M00

Đọc kể diễn cảm và Hát

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: môn Thẩm âm-Tiết tấu tính hệ số 2.

- Ngành Sư phạm Mĩ thuật thi 2 môn Hình họa và Bố cục; môn Hình họa tính hệ số 2.

- Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế Đồ họa thi 2 môn Hình họa và Trang trí; môn Trang trí tính hệ số 2

2

N00

Thanh nhạc;

Thẩm âm - Tiết tấu

3

H00

Hình họa;

Bố cục;

Trang trí

3. Hồ sơ đăng kí dự thi:

- Phiếu Đăng ký xét/thi tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (thí sinh có thể tải về từ website của Nhà trường)

- 04 ảnh 4cm x 6cm và 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả thi.

4. Lệ phí dự thi: 300.000đ/hồ sơ.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Nơi nhận: qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thời gian và địa điểm thi:

Làm thủ tục dự thi:  14h30 chiều ngày 25/9

Ngày thi:                    26/9/2015

Địa điểm thi:             Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37565209 - (04) 37562670 - (04) 39714011./.

Nguồn: trường cao đăng sư phạm trung ương

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Admin

Tags: