Thông báo tuyển sinh năng khiếu đợt 2 năm 2016

Được viết : 29/07/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2016

Số: 409/TB-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi năng khiếu đợt 2 năm 2016

 
   

 

 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, sửa đổi và bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Qui chế Thi trung học phổ thông Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nội dung Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kì thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2016;

Căn cứ Qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 40/2015-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của liên Bộ: Tài chính và Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2 phục vụ cho việc xét tuyển cao đẳng hệ chính qui năm 2016 như sau:

1. Đối tượng:

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2016, vào các ngành xét tuyển theo các tổ hợp M00, N00, H00.

2. Các môn thi tuyển:

Stt

Tổ hợp

Môn thi năng khiếu

Ghi chú

1

M00

Đọc kể diễn cảm và Hát

 

2

N00

Thanh nhạc;

Thẩm âm - Tiết tấu

 

3

H00

Hình họa;

Bố cục;

Trang trí

- Ngành Sư phạm Mĩ thuật thi 2 môn Hình họa và Bố cục

- Ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa thi 2 môn Hình họa và Trang trí

3. Hồ sơ đăng kí dự thi:

- Phiếu Đăng ký thi năng khiếu theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (thí sinh có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

- 02 ảnh 3cm x 4cm và 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả thi.


Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tải về tại đây:  

4. Lệ phí dự thi: 300.000đ/hồ sơ/tổ hợp môn thi.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Nơi nhận: qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thời gian và địa điểm thi:

Thời gian: các ngày 20, 21 tháng 8 năm 2016.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37565209 - (04) 37562670 - (04) 39714011

Email: cdsptw.qldt@gmail.com

Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn ./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, HĐTS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 (đã kí)

TS Đặng Lộc Thọ 

Admin

Tags: