Thông báo về việc tổ chức Đại hội chi đoàn các lớp

Được viết : 20/09/2016

Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện Kế hoạch công tác Chi Đoàn các lớp năm học 2016 – 2017, Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Giáo dục mầm non đề nghị Chi đoàn các lớp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 với những yêu cầu, nội dung và tiến độ theo mẫu sau:


Thời hạn hoàn thành hồ sơ: 05/10/2016

Admin

Tags: