Thông báo công tác phát triển Đảng năm 2017

Được viết : 09/02/2017

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

***

Số: 09 TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
(Về công tác phát triển Đảng đợt 2 năm học 2016 - 2017)

    Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác phát triển Đảng của đoàn viên trong trường; Thực hiện Chương trình Công tác năm học và Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đề nghị các Liên chi đoàn thực hiện các công việc sau:

    1. Rà xoát, đánh giá kết quả rèn luyện của Đoàn viên đăng ký phấn đấu rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú để Đoàn trường theo dõi giới thiệu kết nạp Đảng.

    2. Xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp tìm hiểu, nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam đợt tháng 4 năm 2016 (dự kiến).

Thời gian nộp hồ sơ:

Đối với cấp Chi đoàn: Nộp hồ sơ trước 12h 00 ngày 14/2/2017 (Thứ 3) cho BCH Liên chi đoàn khoa Giáo dục Mầm non (Tại phòng Hội đồng tầng 2)

+ Đối với cấp Liên chi đoàn: Hồ sơ giới thiệu kết nạp Đảng đợt 1 và giới thiệu đoàn viên tham gia lớp tìm hiểu nhận thức về Đảng gửi về văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 16 tháng 2 năm 2017 (Thứ năm).

Chú ý: Hồ sơ theo hướng dẫn quy trình phát triển Đảng của Đoàn trường. Đơn vị nộp muộn quá hạn trên Đoàn trường sẽ không xét.

Ngoài hồ sơ đề nghị các LCĐ gửi file bảng tổng hợp danh sách về địa chỉ Email: thanhniencdsptw@gmail.com

Văn bản mẫu:   

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Trương Tiến Mạnh

Admin

Tags: